Friday, June 11, 2004

Department of Czech Authorization

Byli jsme lidi Tajemství. A čekali jsme. Potom se David zbláznil. Možná praskla hlava zrovna jemu, protože byla tou nejlepší hlavou, která vysílala signály a tak poháněla celou partu, celé společenství dopředu. To jsme si říkali, že je to dopředu, někam, ale brzy jsme všichni ztratili pojem o tom, kam se ženem.

This is a test of whether or not Bookman Old Style will display Czech characters on this blog. Honorable mention goes to the first StickFinger reader who can identify the source of the quotation above.

(Update: Great! It works.)